Terveys

HUS ja HYKS on säilytettävä yhtenä kokonaisuutena

HUS:n hallitus kokoontui tänään ja antoi julki seuraavansisältöisen tiedotteen liittyen metropolialueen esiselvitykseen. Olen asiasta täsmälleen samaa mieltä; olisi hyvä jos näistä jatkuvista terveyspalveluiden sisäisistä uudistuksista ja muutoksista, jotka ovat Helsingissä turhankin tuttuja terveydenhoitohenkilökunnalle, päästäisiin keskittymään itse asiaan eli laadukkaiden palveluiden kehittämiseen koko HUS-alueella.

 

JULKAISUVAPAA 14.05.2013

HUS ja HYKS on säilytettävä yhtenä kokonaisuutena

Helsingin ja Uudenmaan sairaaloiden hallitus on antanut lausunnon valtiovarainministeriölle metropolialueen esiselvityksestä. Lausunnossa hallitus ottaa voimakkaasti kantaa HUS:n yhtenäisyyden säilyttämisen puolesta.
– Riippumatta siitä, mikä tulee olemaan kuntarakenne, edellyttää erikoissairaanhoidon ja etenkin vaativimman erikoissairaanhoidon laadukas ja tehokas järjestäminen riittävän suurta väestöpohjaa, lausunnossa sanotaan.

HUS perustettiin 13 vuotta sitten, koska Uudenmaan erikoissairaanhoidossa oli sitä ennen päällekkäisyyttä, kilpavarustelua, ylikapasiteettia ja koordinoinnin vaikeuksia. HUS on osoittanut tehokkuutensa, eikä sen pilkkomiselle ole minkäänlaisia perusteita.

HUS:n alueen erikoissairaanhoidon nettomenot ovat muusta maasta poiketen laskeneet vuodesta 2002 lähtien. Edullisesta kustannuskehityksestä huolimatta hoidon laatu on kyetty säilyttämään erinomaisella tasolla. Myös potilaat ovat olleet tyytyväisiä HUS:ssa saamaansa hoitoon.

HYKS muodostaa 80 prosenttia HUS:sta. Se tuottaa palveluja myös muille HUS:n jäsenkunnille eikä pelkästään pääkaupunkiseudulle. HYKS tuottaa myös erityistason palveluja erityisvastuualueelleen ja koko Suomelle. Sen sairaalat huolehtivat korkeatasoisesta lääketieteellisestä opetuksesta ja tutkimuksesta. Noin kolmasosa Suomen lääkäreiden ja hammaslääkäreiden opetuksesta annetaan HYKS:ssä.

Myöskään HYKS:iä ei tule pilkkoa osiin.

Antti Valpas © 2006-2014 Frontier Theme