Ryhmäpuhe vuoden 2012 budjetista ja vuosien 2012-2014 taloussuunnitelmasta

Viime keskiviikkona 16.11. kokoontunut valtuusto löi lukkoon Helsingin vuoden 2012 budjetin. Samassa yhteydessä äänestettiin joukosta ponsia, joita oli esitetty 9.11. pidetyssä valtuuston budjettikokouksessa, jossa ryhmät ja yksittäiset valtuutetut pitivät puheita viiden tunnin edestä.

Perussuomalaiset esittivät pitämässäni ryhmäpuheessa ponnen ns. “etsivän vanhustentyön” aloittamismahdollisuuksien selvittämisestä. Nuorten etsivällä työllä on saatu hyviä tuloksia syrjäytymisen ehkäisyssä. Samankaltaista työtä tarvitaan myös vanhusten kohdalla. Yksinäisyys ja joukosta vetäytyminen ovat lisääntyneet hälyyttävästi myös ikäihmisten joukossa. Siksi mielestämme Helsingin kaupungin tulisi puuttua asiaan, vaikkapa etsivän nuorisotyön oppeja soveltamalla. Pontemme puolesta äänesti 16.11. suoritetussa äänestyksessä 84 valtuutettua, yhden ollessa poissa.

 

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Tämän päivän ryhmäpuheemme voisi olla melkeinpä toisinto viime kevään ryhmäpuheestamme, mitä tulee Helsingin omaan talouteen vaikuttavaan kansainvälisen talouden yleiseen tilaan. Kansainvälinen eurovaluutan kriisi tuntuu olevan jatkuvasti päällä ja pahenemista odotellaan jatkuvasti. Huippukokous huippukokoukselta onnistutaan tekemään torjuntavoittoja ja siirtämään euroalueen ja samalla koko eurooppalaisen talouden lamaa taas muutamalla viikolla. Samaan aikaan kun meillä jännitetään eurokuplan puhkeamisen ajankohtaa, unohtuu helposti se, että muualla maailmassa esimerkiksi Kiina painii parhaillaan lähes painajaismaisen massiivisen pikavippikuplan kanssa. Siltä kuplalta ei Eurooppakaan ole turvassa.

Helsingin kaupungin ensi vuoden budjettia on tehty kieli keskellä suuta, nojautuen parhaisiin ja ajankohtaisimpiin saatavilla oleviin talousennusteisiin. Näin mielestämme tulee tällaisina aikoina toimiakin. Ei massiivisia menolisäyksiä, muttei myöskään massiivisia menoleikkauksia. Jos taloudellinen hyökyaalto tulee, sitten on reagoitava parhailla mahdollisilla keinoilla.

Hyvät kanssavaltuutetut ja kansalaiset,

Perussuomalaiset lähtivät tämän vuoden budjettineuvotteluihin tavoitteenaan maltilliset lisäpanostukset ja useat käytännön toimet, joilla parannetaan kaupunkilaisten arkiturvallisuutta, estetään nuoria joutumasta pahoille teille ja tehostetaan homeongelmiin reagoimista, muutamia esimerkkejä mainitaksemme.

Kuka meistä ei olisi joskus toivonut pimeän aikaan liikkuessaan, että olisipa tässä reitillä enemmän valaistusta jottei oloaan tuntisi turvattomaksi. Kehotammekin kaupunkilaisia olemaan aktiivisia ja ilmiantamaan valtuutetuille kaikki jalankulkijoille ja pyöräilijöille turvattomat tai jopa vaaralliset paikat armaassa kaupungissamme. Pelastustoimi on myös tärkeä osa kaupunkilaisten arkiturvallisuutta, siksi oli välttämätöntä varmistaa kirjauksena ambulanssikaluston saatavuus riippumatta siitä mihin suuntaan terveysalaa koskevaa lainsäädäntöä ollaan viemässä tai mihin tulokseen alan sinänsä valitettavasti lisääntyneet kilpailutukset päätyisivätkään.
Perussuomalaiset ajattelevat, että nuorissa on tulevaisuus. Siksi olemmekin tyytyväisiä siihen, että neuvotteluiden tuloksena päädyimme järjestämään nuorisotyötä tekeville järjestöille lisää taloudellisia ja henkilöstöllisiä voimavaroja järjestää nuorille muutakin tekemistä kuin ostareilla ja kauppakeskuksissa notkumista.

Homeongelmat ovat valitettavan tuttuja asioita meille helsinkiläisille ja suomalaisille. Kaupungilla on omalta osaltaan suuri vastuu rakennustensa sisällä päivittäin työskentelevien ja opiskelevien helsinkiläisten terveydestä. Perussuomalaiset uskovat, että budjettineuvotteluissa nähty yksimielisyys tilanteen vakavuudesta konkretisoituu budjettikirjaan kirjattuina käytännön toimina ja määrärahoina, joilla homeongelmista kärsivien rakennusten käyttö saadaan loppumaan ja korvaavat väistötilat vaikkapa parakkien muodossa saadaan nykyistä nopeammin käyttöön. Mielestämme on parempi vaihtoehto on olla vuosi karummassakin moduulirakennuksessa kuin loppuelämä homesairauksista kärsivä.

Hyvät kansalaiset,

Budjettineuvotteluissa päädyttiin lisäämään vanhustenpalveluihin lisää rahaa reilulla kädellä. Tämä on ainut oikea suuntaus nykyisessä väestötilanteessa. Kun väki lisääntyy yleensä tai tietyissä ikäryhmissä, on selvää että myös menot lisääntyvät näiden kohdalla. Perussuomalaisten mielestä jokaisella vanhuksella on oikeus paitsi saada tarvitsemaansa terveydenhuoltoa, myös vertaisseuraa.

On ollut ilahduttavaa huomata, että iäkkäät ovat löytäneet Helsingin kaupungin ja yhteistyökumppanien tarjoamat vapaa-ajan mahdollisuudet palvelukeskuksissa. Valitettavasti aivan kaikki vanhukset eivät ole vielä näitä palveluita löytäneet. Yksinäisyydestä ja syrjäytymisestä on puhuttu paljon, ja tehtykin jonkin verran erityisesti nuorten parissa. Vielä enemmänkin voidaan tehdä, sen on etsivä nuorisotyö osaltaan osoittanut ja siksi esitämme seuraavan ponnen liittyen vanhuksiin:

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet ja keinot joilla voidaan aloittaa etsivä vanhustentyö Helsingissä.

Lopuksi haluan kiittää niin omasta kuin perussuomalaisten ryhmän puolesta kaikkia niitä kaupungin virkamiehiä ja luottamushenkilöitä eri puolueissa, jotka ottivat osaa budjetin tekoon.

Perussuomalaiset kannattavat vuoden 2012 talousarvion ja vuosien 2012-2014 taloussuunnitelman hyväksymistä.

Antti Valpas © 2006-2014 Frontier Theme