Ryhmäpuhe seuraavan valtuustokauden 2013-2016 strategian valmistelun lähetekeskustelussa

Kaupunginvaltuustossa pidettiin keskiviikkona 23.5. lähetekeskustelu Helsingin valtuustokauden 2013-2016 strategian valmistelun pohjaksi. Helsinki teki ensimmäisen laajemman strategiansa vasta tälle vuosien 2009-2012 valtuustokaudelle.

Pitämässäni ryhmäpuheessa Perussuomalaiset linjasivat näkemyksiä siitä, millaisia asioita seuraavassa strategiassa tulee erityisesti huomioida paremman Helsingin saavuttamiseksi. Lopullisesti tulevan valtuustokauden strategiasta päättää vuoden 2013 tammikuussa aloittava valtuusto, joten mitenkään sitovasti eivät nykyiset valtuutetut voi siihen puuttua. Ohjata toki voivat, onhan meillä paras tieto kaupungin kokonaistilanteesta ja tulevaisuuden suunnista, joita kohti voidaan suunnistaa.

 

Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut ja virkamiehet,

Helsinkiläisten hyvinvonnin ja riittävien palveluiden turvaaminen on kenties tärkein syy, miksi Helsingin kunta on olemassa. Samasta syystä me puhumme täällä strategiasta, joka linjaa kaupungin toimintaa tuleville vuosille. Seuraavaksi kerron perussuomalaisten ajatuksia strategian valmistelun evääksi.

Ensinnäkin me emme usko, että Helsingin tiettyjen ongelmien ratkaisuna on Helsingin naapurikuntien liittäminen Helsinkiin. Eivät metropolialueen maankäyttöön, liikenteeseen, asumiseen, ghettoutumiseen taikka terveyspalveluihin liittyvät ongelmat sillä ratkea. Helsingin seudulla tarvitaan laajempia ja kokonaisvaltaisempia malleja, joista Metropolihallinto valtuustoineen on oikea ratkaisu. On melko selvää, että Helsinki on kuntaliitoshaaveineen melko yksin, kun taas metropolihallinto saa kuntarajat ylittävää kannatusta. Tämä on syytä huomioida valmisteltavassa strategiassa.

Kaupungin tulee jatkaa kaupunkilaisten osallisuuta ja omaa vastuuta lisääviä toimenpiteitä. Kaupungin tulee edelleen edistää aitoa esteettömyyttä vammaisille ja ikäihmisille. Kaupunki, jossa osa sen asukkaista syrjäytetään esimerkiksi puuttuvien hissien, liian korkeiden katukivetysten tai palvelujen nettiin siirtämisen takia, ei ole hyvä kaupunki. Perussuomalaiset haluavat, että Helsinki tehostaa ensi valtuustokaudella toimenpiteitä, joilla näihin arkielämän esteisiin puututaan.

Lisäksi meidän tulee poistaa ynseä palvelu, joka aiheuttaa kitkaa asukkaiden ja kaupungin välille. Mielestämme johtavaksi periaatteeksi kaupungin hallintoa kehitettäessä tulee omaksua tämän kitkan poistaminen. Mikäli kitka aiheutuu vanhentuneista ohjeista tai työtavoista, on ne hylättävä ja siirryttävä dynaamisempaan toimintamalliin. Jos kitka aiheutuu huonosta johtamistaidosta tai tulehtuneista henkilösuhteista, täytyy koulutukseen ja työhyvinvointiin kiinnittää erityistä huomiota.

Kaupungin tulee jatkaa asukkaiden yhteisöllisyyden kehittämistä. Perussuomalaiset kannattavat kaupunginosissa toimivia asukastiloja, kuten esimerkiksi Mellunmäen ostarilla kaupungin tukemaa Mellaria. Sen sijaan vastustamme sellaisia kaupungin virkamiesten, poliitikkojen ja rakennuttajien suunnitelmia, jotka uhkaavat näitä kaupunkilaisten olohuoneita. Mellunmäen ostoskeskuksen tilalle suunnitellaan kolmesta neljään kerrostaloa, ja samalla saisi kaupungin vilkkaimpiin kuuluva asukkaiden tila kyytiä, ilman tietoa uudesta sijoituspaikasta. Tämä ei ole hyväksyttävää politiikkaa ja asukastilat tuleekin turvata strategiassa.

Hyvät kuulijat,

Maahanmuuttajien osalta meillä on ongelma siinä, että Helsinki joutuu kantamaan suhteettoman suuren taakan kotouttamisessa ja asuttamisessa muun maan ollessa pääasiassa muuttotappioaluetta. Olisi kaikkien kannalta parempi, jos koko maa ottaisi osaa pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden asuttamiseen. Perussuomalaiset peräänkuuluttavatkin kaupungin johdolta aktiivisia toimia vaikuttamisessa valtiovallan suuntaan sen puolesta, että Helsingistä ei tule yhtä suurta maahanmuuttajakeskusta. Lisäksi toistamme vaatimuksemme yksiin kansiin kootun maahanmuutto-ohjelman tekemiseksi Helsinkiin. Jos muutaman kymmenen tai sadan maahanmuuttajan kunnassa on aikaansaatu sellainen, miksi ei meillä?

Haluamme kaupungin pitävän kiinni linjauksestaan, että Itä-Euroopan romanien, tai minkä tahansa muun Euroopassa kiertelevän joukkion kuten Brittein saarten kiertolaisten, majoittaminen, ruokkiminen tai kouluttaminen ei kuulu Helsingin kaupungin tehtäviin. He pääsevät Suomeen käytännössä sillä edellytyksellä, että heillä on jo tullessaan riittävät varat maassaoleilua varten ja he majoittavat itse itsensä. Koska näin ei selvästikään ole päätellen siitä, että joka nurkalla on mummo rahakipon kanssa ja esitetään pöyristyttäviä vaatimuksia ilmaisen majoituksen saamiseksi, olisi syytä myös kaupungin virkamieskoneiston ja osan valtuutetuista ottaa nenältään puna-vihreät lasit ja tunnustaa tosiasiat, jotka kaikki muut jo näkevät. Ratkaisu romanien ongelmiin ei ole helsinkiläisten kukkarossa.

Kaupungin tasa-arvotoiminnassa tulee näkyä kaupunkilaisten tasavertainen kohtelu palveluissa. Nyt itähelsinkiläiset ovat huonommassa asemassa kuin muualla asuvat. Esimerkiksi Vuosaaren sosiaali- ja terveyspalveluja kuormittavat suurempi työttömyysaste, suuri maahanmuuttajaväestö ja Sipoon alueiden liittäminen ko. terveysaseman piiriin. Myös vanhuspalveluja tarvitaan idässä enemmän kuin lännessä. Voidaankin todeta, että sosiaali- ja terveyspalveluiden kohdentaminen siten, että se lisää tasa-arvoa kaikkien kaupunkilaisten välillä on Helsingin tulevan valtuustokauden suurimpia haasteita. Itään tarvitaan siis kaikenkaikkiaan enemmän resursseja lähes joka sektorille, mutta ei siten, että se kohdistetaan vain yhden väestönosan hyväksi niin sanottuna positiivisena diskriminaationa. Tämän periaatteen tulee koskea myös kaupungin työhönottoa. Henkilön ihonväri tai tausta ei saa olla peruste, jolla ihminen palkataan. Kyllä koulutuksen ja osaamisen tulee olla palkkauksen peruste. Jos näin ei ole, mitä hyötyä on kouluttautua?

Nuorisotyöttömyys on vakava asia, joka johtaa hoitamattomana vakaviin häiriöihin niin yhteiskunnallisesti kuin yksilökohtaisestikin. Yhden nuoren työelämästä ja kaikesta normaalista yhteiskunnallisesta toiminnasta syrjäytymisen hinnaksi on laskettu jopa miljoona euroa. Meillä ei ole varaa tällaiseen kehitykseen. Ei nyt eikä tulevina vuosina, siksi meidän on laadittava oma strategia nuorisotyöttömyyden torjumiseksi.

Jotta Helsinki olisi kansainvälisesti houkutteleva ja kilpailukykyinen kaupunki, edellyttää se aktiivista markkinointia, jossa molemmat osapuolet voittavat. Guggenheimin kaltaiset taidepläjäykset ovat ajatuksellisesti kannatettavia, mutta kun hommat sössitään tarjoamalla yksipuolista maksajan roolia, eivät helsinkiläisten veronmaksajien rahoista aidosti vastuuta kantavat puolueet voi sellaiseen suostua.

Se mitä Perussuomalaiset erityisesti haluaisivat seuraavan valtuustokauden elinkeinopolitiikalta, on panostusta uuteen teknologiaan ja nouseviin aloihin. Tampereesta on tullut lyhyessä ajassa suorastaan kadehdittava kansainvälinen toimija niin kansainvälisten indie-elokuvien kuin videopelibisneksen edelläkävijänä. Kysymme, miksi Helsingistä ei ole tullut vastaavanlaista tulevaisuuden alojen keskittymää? Olisiko syytä tehdä asialle jotain? Kansainvälisyyttä meillä ainakin piisaa.

Puheenjohtaja, lopuksi vielä muutama sana energiasta ja asumisesta.

Kannatamme rakennusten energiatehokkuuden kehittämistä ja yleensäkin energian säästöä. Samalla pidämme välttämättömänä, että Helsingin kaupunki pitää kiinni Helsingin Energiasta, riippumatta siitä mitä Euroopan Unioni asiasta lausuu. Unioni, jonka tilejä ei ole voitu hyväksyä 17 vuoteen, ei ole uskottava taho sanomaan mitä me saamme tehdä omalla omaisuudellamme.

Pidämme myös välttämättömänä alentaa asumisen hintaa. Osalle asumisen kustannuksista Helsingin kaupunki ei voi mitään, mutta osaan kokonaiskustannuksista voimme hyvinkin vaikuttaa. Esimerkiksi kaupungin maasta perimää vuokraa voidaan hyvin kohtuullistaa, samoin kaupunki voisi vallan hyvin edistää edullista asumista vaikkapa omalla rakennusyhtiöllä, joka rakentaisi tähän kaupunkiin kipeästi tarvittuja asuntoja suomalaisille.

 

Share
Valpas.info © 2006-2018 - Piirros © Hannu Lukkarinen Frontier Theme