Aloite vammaisneuvoston aseman vahvistamisesta

Aloitteeni sai alkunsa siitä valitettavasta faktasta, että Helsingissä vammaisten ääni  ei kuulu lautakunta- eikä valtuustotason valmistelussa saatika päätöksenteossa juuri lainkaan. Syy on yksinkertainen: Vammaisneuvoston asema kaupungissamme on, kuten nimestä voi päätellä, neuvosto. Päätöksenteon tasot voi ajatella kärjistäen kolmeen kerrokseen Helsingissä: ylinnä pilvenpiirtäjän 100. kerroksessa ovat valtuusto ja kaupunginhallitus. Toiseksi ylinnä ovat lautakunnat ja johtokunnat siinä 75. kerroksen paikkeilla. Vammaisneuvosto ja muut neuvostot ovat kuvitteellisen pilvenpiirtäjän kellarikerroksessa tasolla -20.Väliin mahtuu kymmeniä kerroksia virkamiehiä ja päätösvalmistelua, jotka eivät kuule mitä pohjalta huudetaan.

Onkin käsittämätöntä, että Helsingissä ei hyödynnetä tällä hetkellä tätä valtavaa potentiaalia, joka neuvoston edustamien yhdistysten takaa löytyy (kymmeniätuhansia kaupunkilaisia ja heidän omaisiaan). Esimerkiksi sosiaalilautakunta, jonka jäsen itse olen, tekee jatkuvasti päätöksiä joilla on vaikutusta vammaisten henkilöiden palveluihin ilman lausunnon lausuntoa vammaisilta itseltään. Yksittäisiltä järjestöiltä saattaa satunnaisesti tulla mielipiteitä, mutta tietynlainen säännönmukaisuus lausuntojen saamisessa puuttuu kokonaan. Onneksi meitä on lautakunnassamme muutama, joilla on omakohtaistakin kokemusta vammaisuudesta ja pystymme puuttumaan ongelmakohtiin. Vaan miten mahtaa olla muissa lautakunnissa, joissa ei ole kokemusta vammaisuuden vaikutuksista, mutta joissa käsitellään asioita joilla on vaikutusta vammaisten henkilöiden jokapäiväiseen elämään? Jos Helsinki aikoo olla kaikille kuuluva kaupunki, on vammaisten äänen kuuluttava myös asioiden valmistelussa.

 

Aloite vammaisneuvoston aseman vahvistamisesta

Helsingin kaupungin vammaisneuvostossa ovat edustettuina eri vammaisjärjestöjen edustajat, kaupungin viranhaltijat ja luottamushenkilöt, jotka etsivät yhdessä toimivia ratkaisuja esteettömään ja nykyistä yhdenvertaisempaan Helsinkiin.

Vammaisneuvoston asema kaupungin päätöksenteossa on heikko. Sen toimintamuoto on periaatteessa aloitteiden ja esitysten tekeminen sekä lausuntojen antaminen viranomaisille ja muille toteuttajatahoille. Käytännössä lausuntojen pyytäminen ja antaminen esimerkiksi kaupungin lautakunnille on sangen vähäistä, eikä vammaisten näkemyksiä lautakuntien ja valtuustoon tuotavien asioiden valmistelun yhteydessä käytännössä juuri kuulla, vaikka tehtävillä päätöksillä on usein perustavanlaatuisia vaikutuksia vammaisten helsinkiläisten elämään. Neuvosto on esittänyt omana toiveenaan, että vammaisneuvoston asemaa vaikuttajana ja asiantuntijana vahvistetaan kaupungin päätöksenteossa.

Me allekirjoittaneet esitämme, että vammaisneuvoston asemaa vahvistetaan siten, että sille mahdollistetaan tarpeelliset resurssit lautakuntien lausuntopyyntöjen käsittelyyn. Samalla edellytämme ryhdyttävän käytännön toimiin, jolla kaupungin valmistelukoneisto hyödyntää tätä olemassa olevaa vammaisasiantuntijaresurssiaan ja pyytää lausuntoja vammaisneuvostolta nykyistä aktiivisemmin.

Helsingissä 6.6.2012

Antti Valpas
Perussuomalaiset   + reilu 20 muuta valtuutettua

Share
Valpas.info © 2006-2018 - Piirros © Hannu Lukkarinen Frontier Theme