Kirjallinen kysymys: Musiikkitalon esteettömyys

Kirjallinen kysymys Musiikkitalon esteettömyydestä. Lähetetty 11.2. pidetyssä valtuuston kokouksessa kaupunginjohtajan vastattavaksi.

Musiikkitalon esteettömyys

”Helsingin kaupunki on mukana Helsingin keskustan Musiikkitalo-hankkeessa merkittävällä taloudellisella panostuksella. Rakennustyöt ovat olleet käynnissä useita vuosia ja äskettäin perustettiin Helsingin Musiikkitalon säätiö, jonka tehtävänä on sen sääntöjen 2 § mukaan ”…edistää ja vaalia laaja-alaisesti monipuolisen musiikkikulttuurin esille tuomista, pääsääntöisesti Helsingin Musiikkitalossa”.

Musiikkitalo-hankkeen yhteydessä on esitetty huolta siitä, onko musiikkitalo kaikelle kansalle tarkoitettu paikka vai tuleeko siitä vain harvojen ja valittujen huvikeskus. Terveet ihmiset joilla on varaa pääsevät taloon vaivatta, mutta on myös ihmisryhmiä joiden tarpeista on syytä erikseen huolehtia.

Yksi tällainen joukko ovat huonokuuloiset, joita on yksin Helsingissä useita kymmeniä tuhansia ja joista yhä suurempi joukko tarvitsee kuulolaitteita sekä muita apuvälineitä, kuten induktiosilmukoita ollakseen tasa-arvoisemmassa asemassa muiden kaupunkilaisten kanssa.

Kysyn, kuinka Helsingin kaupunki yhtenä Musikkitalon maksajana on omalta osaltaan huolehtinut siitä, että Musiikkitalon rakentamisen yhteydessä noudatetaan F1 rakentamismääräyskokoelman velvoitteita erityisesti musiikkinautinnon mahdollistamien induktiosilmukoiden rakentamiseksi konserttisaleihin ja näin ollen edistetään laaja-alaisen musiikkikulttuurin esille tuomista myös huonokuuloisten keskuuteen? Vai onko Musiikkitalo katsottava sellaiseksi rakennukseksi, jota eivät F1:n asettamat velvoitteet koske?”

 

Vastaus kuuluu seuraavasti:

VASTAUS VALTUUTETTU ANTTI VALPPAAN KYSYMYKSEEN NRO 13/2009

Vastauksena esitettyyn kysymykseen kaupunginjohtaja esittää seuraavaa:

Musiikkitalon suunnittelussa esteettömyyteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Huonokuuloiset on suunnittelussa otettu huomioon. Musiikkitalon kaikkiin saleihin tullaan rakentamaan induktiosilmukat, jotka mahdollistavat huonokuuloisille musiikin kuuntelun.

Musiikkitalon esitystekniikasta on vastannut Akukon Oy. Akukon Oy:n mukaan pienissä saleissa induktiosilmukoiden kattavuus on 100 %. Suuressa salissa induktiosilmukoilla on teknisesti mahdollista saavuttaa hyvä kuuluvuus noin 80 %:ssa paikoista. Monimuotoisessa salissa eräisiin reunapaikkoihin ei ole mahdollista saada kattavaa hyvää kuuluvuutta induktiosilmukoilla.

Lippujen myynnissä tullaan huomioimaan, että kuulolaitetta käyttävät voivat hankkia lippunsa alueelta, jossa induktiosilmukat antavat hyvän kuuluvuuden.

Share
Valpas.info © 2006-2019 - Piirros © Hannu Lukkarinen Frontier Theme