Ryhmäpuhe vanhusten pitkäaikaishoidon siirrosta terveystoimesta sosiaalitoimeen

Ryhmäpuhe valtuuston istunnossa 25.11. koskien vanhusten pitkäaikaishoidon siirtoa terveystoimesta sosiaalitoimeen ja terveystoimen johtosäännön muutosta. Kyseessä oli suurta melua aiheuttanut suunnitelma, eikä ihme sillä tiedotus ja henkilökunnan kuuleminen oli laiminlyöty melko lahjakkaasti. Samaan pakettiin oli sidottu myös Seniorisäätiön siirto kaupungin alaiseksi toimijaksi muun muassa säätiön kiinteistöjen surkean kunnon takia. Valtuusto äänesti asiasta ja muutos meni läpi.

Hyvät valtuutetut

Nyt käsittelyssä oleva vanhusten pitkäaikaishoidon siirto on mielestäni ajatuksena kannatettava, kun mietitään niitä valtakunnallisia ja kunnallisia tavoitteita, joihin tämä nyt käsittelyssä oleva muutos perustuu.

Tavoitteena on keventää sairaanhoitoa ja vähentää kustannuksia. Samassa yhteydessä on mukaan otettu myös Seniorisäätiö, sillä Seniorisäätiön kiinteistöjen huono kunto on ollut kaikkien yhteinen huoli.

Jokaisen ikäihmisen tulisi voida viettää mahdollisimman vireää ja aktiivista elämää.  Onkin sanottu, että sairaalan ei pitäisi olla kenenkään koti.  Tähän ajatukseen on helppo yhtyä. Sen toteuttaminen ei sitten olekaan välttämättä ihan niin yksinkertainen asia, sillä kun vanhus katoaa sairaalasta siihen kevyempään hoitoon, vaatii se edelleen auttavia käsiä.

Tässä oikeastaan on kiteytettynä tähän koko asiaan liittyvä ongelma: on tehty selvitys ja vakuuteltu, että mikään ei muutu. Selvityksen eräs monista ongelmista on siinä, että se on tehty kolmen valmiiksi annetun vaihtoehdon pohjalta. Ei ole annettu tilaa hakea innovatiivisia ja mullistavia vaihtoehtoja antamalla tilaa neljännelle täysin puhtaalta pöydältä lähtevälle vaihtoehdolle. Tällainen selvitys on helppo tehdä, mutta sen lopputulos on niin kovin helppo arvata: joko valitaan yksi kolmesta tai yhdistetään jotakin. Nyt on päädytty yhdistämään virastomalli ja säätiön kehittäminen.

Perussuomalaiset pitävät selvityksen valmistelutapaa ongelmana. On haettu paperilla edullista vaihtoehtoa, mutta muu tuntuu unohtuneen. Tästä selvityksestä puuttuu ennen kaikkea inhimillisyysnäkökulma.

Ovatko selvityksen tekijät käyneet pitkäaikaissairaiden potilaiden ja heidän omaistensa luona kun selvitystä on tehty? Ei ole näkynyt eikä kuulunut.

Onko oltu yhteydessä kaupungin vanhusneuvoston edustajiin ja onko heiltä kysytty miten vanhukset tulisi huomioida tässä muutoksessa? Ei ole.

Ovatko selvityksen tekijät olleet yhteydessä ruohonjuuritason henkilökuntaan esimerkiksi haastattelujen muodossa kun on selvityksiä tehty? Eivät ole. Ovat vain soittaneet sairaaloiden talousvastaaville ja pyytäneet avainlukuja taskulaskimiaan varten ja haastatelleet joitakin ylempiä johtajia.

Ja miksi olisivat edes olleet yhteydessä edellä mainittuihin avainryhmiin? Selvityksen taustataho KPMG Kunta Oy ja koko konserni on erikoistunut, omien kotisivujensa mukaan, tilintarkastukseen, veroneuvontaan ja kaikenlaiseen muuhun sellaiseen toimintaan, jolla kunta voi hioa talouttaan. Ei ole kyseisen yrityksen osaamisaloina terveydenhuolto, potilasturvallisuus tai henkilökunnan hyvinvointi.

Hyvät kollegat

Seuraavaksi esitän muutamia näkemyksiä ja vastausta kaipaavia kysymyksiä, joita hoitotyötä tekevät ovat esittäneet. Olisi mukavaa, jos tällaiset ja monet muut avoimet asiat voitaisiin selvittää ennen kuin tämä koko paketti tulee voimaan, sillä nämä huolet ovat todellisuutta.

Hoitohenkilökuntaa askarruttavat muun muassa sellaiset asiat kuin:

Mikä on terveyskeskuksen puolelta sosiaalivirastoon siirtyvän hoitohenkilökunnan tehtävä jatkossa? Voivatko he keskittyä hoitotyöhön vai laajenevatko heidän työnkuvansa koskemaan myös ikkunanpesua ja huoltoa, kuten on pelätty tapahtuvaksi sosiaaliviraston alaisuudessa toimimisen yhteydessä?

Miksi selvitystyötä tehneet eivät menneet kunnolla sille tasolle, missä tapahtuu, eli sairaaloihin kuulemaan hoitohenkilökuntaa ja potilaita sekä heidän omaisiaan?

Miksi kaupungin ylin johto ja johtavat virkamiehet eivät ole juurikaan vaivautuneet tiedotustilaisuuksiin kertomaan henkilökunnalle missä mennään ja miten asiat aiotaan tehdä?

Ja lopuksi kysymys: Miten muutokset toteutetaan tällä aikataululla? Mitä tehdään, kun asiat eivät menekään kuten kuvitellaan? Sanon kun, koska tässä on kyse niin isosta muutoksesta, että se ei voi mennä läpi kivuttomasti. Tarvitaan suunnitelma B.

Omalta osaltani, perustuen valistuneeseen koodaustietoon, olen lisäksi hyvin skeptinen sen suhteen, että alkusyksyllä 2010 olisi käytössä yksi potilastietojärjestelmä kahden sijaan, kuten tavoitteena on. Aikataulu on yksinkertaisesti sanottuna kireä. Uskonkin, että henkilökunta joutuu painimaan kahden järjestelmän loukussa pikemminkin kevääseen 2011 kuin syksyyn 2010 asti.

Hyvä puheenjohtaja, valtuutetut ja kansalaiset

Perussuomalaisten mielestä tämä koko asia kaipaa jatkoaikaa. Perimmäinen tavoite on sinänsä hyvä, mutta avoimia kysymyksiä on vielä aivan liian monta. Tämän vuoksi aikalisä ja avoimiin kysymyksiin vastaaminen olisi siksi enemmän kuin suotavaa. Se olisi kaikkien yhteinen etu.

Share
Valpas.info © 2006-2018 - Piirros © Hannu Lukkarinen Frontier Theme