Sosiaalilautakunta ja valitukset vastaanottokeskuksista

Vuoden 2009 viimeisessä sosiaalilautakunnan kokouksessa käsiteltiin liki 8 kuukauden viivästyksen jälkeen Uudenmaankadun ja Kaarlenkadun vastaanottokeskusten perustamisista tehtyjä valituksia. Tarkemmin kevään 2009 perustamisasiasta voi lukea täältä. Valitusten käsittelyn viivästymistä kritisoitiin myös muiden kuin minun toimesta. Normaalisti valitukset tulevat käsittelyyn 2-4 kuukauden kuluessa niiden jättämisestä. Nyt kesti kaksi kertaa pidempään, vaikka valitusten määrä ei sinänsä ollut mitenkään poikkeuksellinen.

Valitusten lisäksi marraskuussa oli jätetty eduskunnan oikeusasiamiehelle kantelu valitusasian viivästymisestä. Tämä taannee sen, että palaamme tähän asiaan vielä vuoden 2010 kuluessa lausunnon annon myötä.

Esitin kokouksessa valitusten hyväksymistä suurimmalta osin. Katsoin, että Uudenmaankadun osalta ongelmana on edelleen kaavanvastaisuus, asukkaiden kuulemattomuus ja korkeat kustannukset yhteiskunnallemme. Kaarlenkadun kohdalla yhdyin valitukseen ympäristövaikutusten ja asukkaiden kuulemisen osalta. Katsoin kaavan osalta hotellin täyttävän vaaditut kaavat (sosiaalista toimintaa sallittu, Uudenmaankadun kohdalla ei). Kukaan ei kannattanut valitusten hyväksymisiä miltään osin (ei edes kokoomus), joten jätin päätöksistä eriävät mielipiteet lyhyine perusteluineen, ja jotka löytyvät alta.

Kokoomus, joka oli aiemmin vastustanut perustamisia keväällä käytännön äänestyksissä, oli nyt kääntänyt takkinsa. Tosin luulen, että perustamisten vastustaminen lautakunnassamme alun perin oli ollut lähinnä vahinko, sillä vain kaksi kolmesta lautakunnan kokoomus-edustajasta oli ollut tällöin paikalla ja he eivät kuuluneet kokoomuksen johtoon. Paikalla olleet kokoomuslaiset kaupungin edustajat eivät puolestaan voineet asiaan puuttua, sillä äänestyksen kulkuun vaikuttaminen on ehdottomasti kiellettyä. Luulenpa läsnäolleiden lautakunnanjäsenten saaneen jälkikäteen hiukan palautetta omapäisyydestä.

Eriävä mielipide

Sosiaalilautakunnan kokouksessa 15.12.2009 päätettyyn esityslistan asiaan numero 8:
Helsingin vastaanottokeskuksen Punavuoren toimipisteen lisä- ja muutostöiden hankinta

Sosiaalilautakunta on hyväksynyt ennestään kaksi Foyer Oy:n remonttilaskua, 796 400 euroa +alv 22% (16.6.2009) sekä 76 550 euroa +alv 22% (15.9.2009), joista jälkimmäinen esiteltiin salaisella listalla lautakunnalle sanamuodossa, joka antaa ymmärtää, ettei lisä- ja muutostöiden osalta ole tulossa enempää kustannuksia (…enintään hintaan…). Yhteensä näistä kahdesta laskusta on maksettu kiinteistön omistavalle ja sen remontoivalle Foyer Oy:lle 1 064 990,- euroa (sis alv 22%).

Tässä asiassa kyseessä olevaa Helsingin vastaanottokeskuksen Punavuoren toimipisteen toista kertaa tapahtuvaa lisä- ja muutostöiden hankintaa Foyer Oy:lta hintaan 68 791,50 + alv 22% ei pitäisi hyväksyä, koska kokonaiskustannukset ovat ylittäneet roimasti kohtuullisena pidettävät kokonaiskustannukset.

Lisäksi tämänkertaisen laskun summaa on nostanut välillisesti huolimattomuus paloturvallisuuteen ja keittiökalusteisiin liittyvissä hankinnoissa, joista aiheutuneet lisäkustannukset tulevat sosiaalilautakunnan enemmistön hyväksyttyä esityksen yhteiskunnan vahingoksi.

Yhdyn esittelijän esitykseen mitä tulee 400 euron liikennejärjestelylupamaksun maksamiseen.

Helsingissä 15.12.2009

Antti Valpas

—————————————————————————————–

Eriävä mielipide

Sosiaalilautakunnan kokouksessa 15.12.2009 päätettyyn esityslistan asiaan numero 9:
Asunto Oy Uudenmaankatu 25:n oikaisuvaatimus sosiaalilautakunnan 12.3.2009 tekemästä päätöksestä, joka koskee Uudenmaankatu 24:ssä sijaitsevien tilojen vuokraamista vastaanottokeskusta varten

Esitykseni Asunto Oy Uudenmaankatu 25:n oikaisuvaatimuksen hyväksymisestä tulisi hyväksyä seuraavin perustein:

1) Kuten professori Vesa Majamaan lausunnosta Asunto Oy Uudenmaankatu 25:n oikaisuvaatimuksessa käy ilmi, asemakaava ei salli vastaanottokeskustyyppistä toimintaa. Kaupungin esittämä perustelu, jonka mukaan transit-muotoinen vastaanottokeskustoiminta olisi hotellitoimintaa, on keinotekoinen eikä kestä kriittistä tarkastelua.

2) Asukkaita ei ole kuultu ennen päätöksien tekoa kuten hyvä hallintotapa edellyttää. Jälkikäteen järjestetty kuulemistilaisuus ei kuulu mielestäni hyvään hallintotapaan, eikä tällaista laiminlyöntiä voida perustella kiireellä, sillä kuten jälkikäteen on käynyt ilmi, on vastaanottokeskuksien tuloa tosiasiallisesti valmisteltu jo loppuvuodesta 2008 lähtien.

3) Kustannukset joita entisen Marttahotellin kunnostamisesta vastaanottokeskustoimintaa varten on yhteiskunnalle aiheutunut liikkuvat jo yli miljoonassa eurossa, eikä tätä voida millään muotoa pitää kohtuullisena.

Helsingissä 15.12.2009

Antti Valpas

—————————————————————————————–

Eriävä mielipide

Sosiaalilautakunnan kokouksessa 15.12.2009 päätettyyn esityslistan asiaan numero 10:
Rita Landenin ym. oikaisuvaatimus sosiaalilautakunnan 12.3.2009 tekemästä päätöksestä, joka koskee Uudenmaankatu 24:ssä sijaitsevien tilojen vuokraamista vastaanottokeskusta varten

Esitykseni Rita Landenin ym. oikaisuvaatimuksen hyväksymisestä tulisi hyväksyä seuraavin perustein:

1) Asukkaita ei ole kuultu ennen päätöksien tekoa kuten hyvä hallintotapa edellyttää. Jälkikäteen järjestetty kuulemistilaisuus ei kuulu mielestäni hyvään hallintotapaan, eikä tällaista laiminlyöntiä voida perustella kiireellä, sillä kuten jälkikäteen on käynyt ilmi, on vastaanottokeskuksien tuloa tosiasiallisesti valmisteltu jo loppuvuodesta 2008 lähtien.

2) Kustannukset joita entisen Marttahotellin kunnostamisesta vastaanottokeskustoimintaa varten on yhteiskunnalle aiheutunut liikkuvat jo yli miljoonassa eurossa, eikä tätä voida millään muotoa pitää kohtuullisena.

Helsingissä 15.12.2009

Antti Valpas

—————————————————————————————–

Eriävä mielipide

Sosiaalilautakunnan kokouksessa 15.12.2009 päätettyyn esityslistan asiaan numero 11:
Asunto Oy Uudenmaankatu 19-21:n ja Fastighetsaktiebolaget Annegatan 13:n oikaisuvaatimus sosiaalilautakunnan 12.3.2009 tekemästä päätöksestä, joka koskee Uudenmaankatu 24:ssä sijaitsevien tilojen vuokraamista vastaanottokeskusta varten

Esitykseni Asunto Oy Uudenmaankatu 19-21:n ja Fastighetsaktiebolaget Annegatan 13:n oikaisuvaatimuksen hyväksymisestä tulisi hyväksyä seuraavin perustein:

1) Kuten professori Vesa Majamaan lausunnosta Asunto Oy Uudenmaankatu 25:n oikaisuvaatimuksessa käy ilmi, asemakaava ei salli vastaanottokeskustyyppistä toimintaa. Kaupungin esittämä perustelu, jonka mukaan transit-muotoinen vastaanottokeskustoiminta olisi hotellitoimintaa, on keinotekoinen eikä kestä kriittistä tarkastelua.

2) Asukkaita ei ole kuultu ennen päätöksien tekoa kuten hyvä hallintotapa edellyttää. Jälkikäteen järjestetty kuulemistilaisuus ei kuulu mielestäni hyvään hallintotapaan, eikä tällaista laiminlyöntiä voida perustella kiireellä, sillä kuten jälkikäteen on käynyt ilmi, on vastaanottokeskuksien tuloa tosiasiallisesti valmisteltu jo loppuvuodesta 2008 lähtien.

3) Kustannukset joita entisen Marttahotellin kunnostamisesta vastaanottokeskustoimintaa varten on yhteiskunnalle aiheutunut liikkuvat jo yli miljoonassa eurossa, eikä tätä voida millään muotoa pitää kohtuullisena.

Helsingissä 15.12.2009

Antti Valpas

—————————————————————————————–

Eriävä mielipide

Sosiaalilautakunnan kokouksessa 15.12.2009 päätettyyn esityslistan asiaan numero 12:
Kallio-Seuran oikaisuvaatimus sosiaalilautakunnan 12.3.2009 tekemästä päätöksestä, joka koskee Uudenmaankatu 24:ssä sijaitsevien tilojen vuokraamista vastaanottokeskusta varten

Yhdyn Kallio-Seuran esittämään oikaisuvaatimuksen kohtiin 1) päätöksen valmistelussa ei ole kuultu naapurustoa eikä muitakaan asianosaisia ja 2) päätöksen mahdollisia seurausvaikutuksia ei ole selvitetty. Esitykseni oikaisuvaatimuksen hyväksymisestä näiltä osin tulisi hyväksyä seuraavin perustein:

1) Asukkaita ei ole kuultu ennen päätöksien tekoa kuten hyvä hallintotapa edellyttää. Tällaista laiminlyöntiä ei voida perustella kiireellä, sillä kuten jälkikäteen on käynyt ilmi, on vastaanottokeskuksien tuloa tosiasiallisesti valmisteltu jo loppuvuodesta 2008 lähtien.

2) Kallio on sosiaalisesti haastava alue, jonka monet yhteiskunnalliset ongelmat ovat jatkuvasti keskusteltu aihe myös sosiaalilautakunnassa. Ennen vastaanottokeskuksen perustamista tulisi erityisen tarkasti selvittää mitä vaikutuksia vastaanottokeskuksen tuomisella alueelle on. Nyt näin ei ole tehty.

Helsingissä 15.12.2009

Antti Valpas

Share
Valpas.info © 2006-2018 - Piirros © Hannu Lukkarinen Frontier Theme