Talousarvioaloite pysäköintilippuautomaattien varustamisesta kännykkä- ja luottokorttimaksu- mahdollisuuksilla

Talousarvioaloite pysäköintilippuautomaattien varustamisesta kännykkä- ja luottokorttimaksumahdollisuuksilla

Usein keskustan alueen yrityksissä vierailevat asiakkaat joutuvat ostamaan autojensa tuulilasiin pysäköintilipun kadun varren automaateista käteisellä. Harvassa ovat ne automaatit, joilla pystyisi maksamaan luottokortilla tai kännykkämaksulla.

Tämä maksuvaihtoehtojen vähyys haittaa monia yrittäjiä ja heidän asiakkaitaan, koska harvat kantavat nykyaikana mukanaan käteistä, puhumattakaan riittävän pienistä kolikoista maksaakseen pysäköinnistään. Kaupungin tulisikin lisätä kaikkiin pysäköintilippuautomaatteihinsa myös kännykkä- ja luottokorttimaksumahdollisuus.

Ehdotan, että vuoden 2011 budjettiin varataan määräraha automaattien maksuvaihtoehtojen laajentamiseksi ja laajennus aloitetaan niiltä alueilta, joilla on suuri liikeyritystiheys.

Helsingissä 3.3.2010

Antti Valpas  (+ 11 muuta valtuutettua)

LAUSUNTO ANTTI VALPAKSEN YM. TALOUSARVIOALOITTEESTA PYSÄKÖINTILIPPUAUTOMAATTIEN VARUSTAMISESTA KÄNNYKKÄ- JA LUOTTOKORTTIMAKSUMAHDOLLISUUDELLA

HKR 2010-657, Taske 2010-472/647 24.3.2010

EHDOTUS Yleisten töiden lautakunta päättänee antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Helsingissä on tällä hetkellä 572 pysäköintilippuautomaattia, joista 51 on varustettu luottokorttilukijalla (magneettiraita). Lippuautomaateista 270 on uudenmallisia (MP 104 Cale), joihin luottokorttilukija kannattaa asentaa.

Sirulliset luottokortit tulevat lähitulevaisuudessa korvaamaan magneettiraidalla varustetut luottokortit. Sirullisia luottokortteja pitäisi kuitenkin voida käyttää ilman PIN-koodilla tehtävää varmennusta. Varmennus edellyttäisi lippuautomaatteihin asennettavaa näppäimistöä, etupaneelin uusintaa ja päivitystä, joka olisi suuritöinen ja kallis muutos. Sirullisen luottokortin käyttäminen ilman PINkoodivarmennusta edellyttää vielä Luottokunnan hyväksyntää.

Pysäköintimaksun suorittamisen matkapuhelimella mahdollistava järjestelmä tulee 50 lippuautomaattiin, jotka sijaitsevat keskustan 1. maksuvyöhykkeen alueella. Hankinta päästään toteuttamaan, kun järjestelmän mahdollistava EU:n maksupalveludirektiiviin perustuva maksupalvelulaki (290/2010) tuli voimaan 1.5.2010. Näihin lippuautomaatteihin asennettuna matkapuhelinmaksujärjestelmä maksaisi arviolta 99 000 euroa 36 kuukauden sopimuksella. Vuoden 2010 talousarvioon on varattu 380 000 euroa uusien lippuautomaattien ja päivityspakettien ym. hankintaan.

Pöytäkirjanote kaupunginhallitukselle ja katu- ja puisto-osastolle.

LIITE Antti Valpaksen ym. talousarvioaloite pysäköintilippuautomaattien varustamisesta kännykkä- ja luottokorttimaksumahdollisuudella

YLEISTEN TÖIDEN LAUTAKUNTA 18.5.2010
./. Valtuustoaloite on jaettu lautakunnan jäsenille esityslistan liitteenä.

Kaupunginvaltuutettu Antti Valpas ja 15 muuta valtuutettua esittävät talousarvioaloitteessaan (kaupunginvaltuusto 3.3.2010, asia nro 52), että usein keskustan alueen yrityksissä vierailevat asiakkaat joutuvat ostamaan autojensa tuulilasiin pysäköintilipun kadun varren automaateista käteisellä. Harvassa ovat ne automaatit, joilla pystyisi maksamaan luottokortilla tai kännykkämaksulla. Tämä maksuvaihtoehtojen vähyys haittaa yrittäjiä ja heidän asiakkaitaan, koska harvat kantavat nykyaikana mukanaan käteistä, puhumattakaan riittävän pienistä kolikoista maksaakseen pysäköinnistään. Kaupungin tulisikin lisätä kaikkiin pysäköintilippuautomaatteihinsa myös kännykkä- ja luottokorttimaksumahdollisuus. Aloitteessa ehdotetaan, että vuoden 2011 budjettiin varataan määräraha automaattien maksuvaihtoehtojen laajentamiseksi ja laajennus aloitetaan niillä alueilla, joilla on suuri liikeyritystiheys.

Hallintokeskus on pyytänyt yleisten töiden lautakunnan lausuntoa kaupunginhallitukselle 27.5.2010 mennessä.

ESITTELIJÄ Pysäköintimaksun suorittaminen luottokortilla ja matkapuhelimella sujuvasti on sekä autoilijan että kaupungin etu. Sirullisen luottokortin käytön toteuttamisen esteenä on ollut PINkoodilla tehtävä varmennus. PIN-koodin käyttö edellyttää lippuautomaattiin asennettavaa näppäimistöä. Näppäimistön asennus edellyttää suurehkoja muutostöitä lippuautomaattiin ja tulee kalliiksi toteuttaa. Sirullisen luottokortin käyttäminen ilman PIN-koodilla tehtävää varmennusta edellyttää kuitenkin vielä Luottokunnan
hyväksyntää.

Matkapuhelimella maksaminen edellytti EU:n maksupalveludirektiiviin perustuvan maksupalvelulain (290/2010) voimaantuloa 1.5.2010. Lain säännökset koskevat tilisiirtoja, suoraveloituksia ja pankki- ja luottokorttimaksuja sekä eräitä mobiilimaksuja.

Share
Valpas.info © 2006-2018 - Piirros © Hannu Lukkarinen Frontier Theme