Helsingin PerusS:n valtuustoryhmä romanikerjäläisistä

Muutama päivä sitten Helsingin perussuomalaisten valtuustoryhmä valmisteli ja vastasi sosiaalikeskus Sataman ja Vapaa liikkuvuus -ryhmän sähköpostikyselyyn koskien romanikerjäläisiä. Osa vastauksestamme uutisoitiin mm. Ylen toimesta kyselyä käsittelevässä uutisessa.

Kyselyn tuloksena vain kolme kaupunginvaltuustoryhmää yhdeksästä oli valmis toimimaan edes jokseenkin kuten sosiaalikeskus Satama ja Vapaa liikkuvuus ehdottivat. Luultavasti tämän melko laihan tuen johdosta he, tai heitä lähellä olevat tahot, päättivät vallata oleskelutilat romaneille.

Meille kyse ei ole siitä, että kyse on juuri romaneista. Kyse on siitä, noudatetaanko Suomen lakeja. Matti kukkarossa Suomeen saapuvia, olivat he sitten romaneita, ruotsalaisia, venäläisiä tai han-kiinalaisia koskevat samat säännökset. Sallimalla yhden ryhmän rikkoa Suomen lakia, sallisimme kaikkien rikkoa Suomen lakia. Se nyt vaan ei käy, sillä muuten tuloksena olisi täydellinen anarkia. Mikä taasen on epäilemättä monen em. Sataman ja vapaan liikkuvuuden kannattajan tavoite (kunnes anarkomarkon tai -maijan hamput pöllitään, jolloin “sikapoliisia” ja mätää oikeuslaitosta huudetaankin hätiin etsimään ja pidättämään kriminaali).

Alla kysely ja vastauksemme:

Hyvä Perussuomalaisten valtuustoryhmä,

Sosiaalikeskus Satama ja Vapaa liikkuvuus -verkosto ovat yhteistyössä tarjonneet Itä-Euroopan romaneille mahdollisuuden majoittuasosiaalikeskuksen pihalle toukokuusta 2009 saakka. Tarjoamme heille sähkön ja veden, sekä talon ollessa avoinna mahdollisuuden käyttää sosiaalikeskuksen saniteetti- ja peseytymistiloja.

Olemme jo kesästä 2008 saakka herätelleet keskustelua etupäässä Romanian romanien oloista Helsingissä. Mahdollisuus turvalliseen asumiseen on kaikille EU-kansalaisille kuuluva perusoikeus. Lisäksi se on romaniperheiden ja erityisesti lasten hyvinvoinnin ja terveydentilan kannalta keskeistä. Tällä hetkellä ainoastaan sosiaalikeskus Satama tarjoaa Itä-Euroopan romaneille maksutonta majoitusta.

Pyydämme valtuustoryhmien linjauksia romanikerjäläisten kohtelussa. Tiedustelemme, mikä ryhmänne kanta on seuraaviin vaatimuksiin:

Kaupungin tulisi osoittaa alue, jonne ihmiset voivat luvallisesti ja maksutta leiriytyä, ja jossa ihmisille tarjotaan sähkö, vesi ja saniteettitilat.

Mikäli kaupunki ei tätä tee, tulisi sen

A) tukea sosiaalikeskus Sataman tekemää vapaaehtoistyötä hankkimalla alueelle vessat pihalle majoittuville henkilöille. Käymälöiden asettamista alueelle on esittänyt myös Kiinteistöviraston tonttiosasto.

B) olla hajottamatta yhtäkään romanien perustamaa leiriä. Euroopan syrjityintä vähemmistöä kohtaan ei tule käyttää pakkokeinoja.

Pyydämme valtuusryhmältänne selkeää kannanottoa oheisiin vaatimuksiin. Pyydämme välittämään ryhmänne kannan asiasta sähköpostitse 14.4. mennessä.

Kuten Diakonissalaitoksen Rom po drom -hankekin on todennut, on nähtävissä, että osa Suomeen tulijoista asettuu tänne ja joistakin tulee vähintäänkin säännöllisiä vierailijoita. Koska romanit saapuvat
jatkossakin Suomeen hankkimaan toimeentuloa toimii kaupunki kuinka tahansa, on mietittävä, kuinka romanien majoittuminen Helsingissä tapahtuu.

EU-kansalaisia ei voida käännyttää maasta. Kyse onkin käytännössä enää siitä, millä tavalla majoittuminen nyt ja tulevaisuudessa järjestyy. Positiivinen erityiskohtelu asumisen suhteen Helsingissä on perusteltua romanien kotimaissaan kohtaaman syrjinnän ja köyhyyden vuoksi.

Tiedämme, että romanit ovat täällä sen vuoksi, että he voivat elättää perheensä kerjäämällä sekä kierrättämällä pulloja ja jätemetallia. Heidän tulonsa ovat Suomessa moninkertaiset verrattuna kotimaan alhaiseen sosiaaliavustukseen. He eivät saa Suomesta toimeentulotukea tai muutakaan
avustusta, vaan elättävät itsensä virallisen palkkatyön ulkopuolisella työllä.

Katja Tuominen / Vapaa Liikkuvuus -verkosto,

——————————-

Vastaus:

Helsingin Perussuomalaisten valtuustoryhmän vastaus kyselyynne koskien romanikerjäläisten majoittamista Helsingin kaupungin tai järjestönne toimesta:

Mielestämme mikään esittämänne vaihtoehto ei ole sellainen, että voimme siihen yhtyä. Vastauksemme on siis seuraavanlainen:

Katsomme, että romanikerjäläisiä koskevat samat maassaoloon liittyvät velvollisuudet kuin muitakin maassamme oleilevia ulkomaalaisia. Heidän tulee siis huolehtia itse majoituksestaan ja siitä, että heillä on riittävät rahavarat olemassa jo ennen Suomeen saapumista.

Perustelut:
Ulkomaalaislain mukaan maahamme saapuvalla ulkomaalaisella henkilöllä tulee olla omasta takaa riittävät rahavarannot maassaoleskelua varten. Katsomme, että majoitus henkilön tulee hankkia itse tai matkatoimiston/matkanjärjestäjän kautta.

Yhteiskuntamme ensisijainen velvollisuus ei ole järjestää majoitusta tai ruokaa henkilöille, jotka saapuvat kaupunkiimme ja alkavat tietoisesti hyväksikäyttää sosiaaliturvajärjestelmäämme ja ihmisten hyväntahtoisuutta.

Ystävällisin terveisin ryhmämme puolesta

Antti Valpas
Puheenjohtaja
Helsingin Perussuomalaisten valtuustoryhmä

Share
Valpas.info © 2006-2018 - Piirros © Hannu Lukkarinen Frontier Theme