Muualla verkossa
Ryhdy faniksi!

Tavoitteenani on parempi Helsinki

Erilaisia tutkimuksia lukiessa vaikuttaa siltä, että Helsinki on kaikin puolin hyvä paikka asua. Meillä on luonto lähellä ja raikas ilma. Joukkoliikenne toimii varsin hyvin. Opiskelijat saavat kansainvälisesti mitaten varsin laadukkaan koulutuksen alaluokilta ammattikouluhiin ja yliopistoihin asti.

Paremminkin voisi kuitenkin olla. Kaupunkimme palveluita on viime vuosina karsittu ja ulkoistettu, tavoitteena taloudelliset säästöt. Kuitenkaan säästöjä ei ole tullut muualle kuin palveluiden laatuun ja saatavuuteen. Lienet itsekin tämän huomannut.

Erityisen huolissani olen sosiaali- ja terveyspalveluidemme tilasta. Surullisenkuuluisia esimerkkejä tästä ovat Helsingin kunnallisen hammashuollon ikuisuudenmittaiset jonot, vammaiskuljetusten järjestämiseen liittyneet ongelmat ja henkilöstön lisääntynyt henkinen ja fyysinen väsymys. Puhumattakaan lasten ja nuorten mielenterveysongelmien huimasta lisääntymisestä.

Sanotaan, ettei lisärahaa näihin palveluihin ole irrotettavissa. Kuitenkin samaan aikaan kaupunkimme budjetoi esimerkiksi yhteensä yli 100 miljoonaa euroa (yli 600 miljoonaa mummonmarkkaa) keskustan musiikkitaloon ja metron automatisointiin. Tämänkaltainen elitistinen suuntaus on minun mielestäni asia, johon pitää puuttua. Rahaa on. On vain kyse siitä, mihin se käytetään. On kyse arvoista.

Mielestäni on tärkeää, että kaupunkimme varoja keskitetään sinne, jotka ovat meille jokaiselle tarpeellisia. Suurin osa meistä ei tarvitse musiikkitalon tai automatisoidun metron kaltaisia menoeriä. Me, sinä ja minä, tarvitsemme ihmisläheiset palvelut joihin pääsee tarvittaessa nopeasti; ilman kuukausien jonotusta tai isoa tukkua kahisevaa. On tosiasia, että terveimmät ihmiset ovat siellä, missä panostetaan kansalaisten terveyteen. Hyvin toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut säästävät lopulta yhteisiä varojamme.

Siksi olen asettunut ehdolle kunnallisvaaleissa. Kaupunginvaltuustoon tarvitaan ihmisiä, jotka tuntevat päätöksenteon koukeroita, ymmärtävät päätösten vaikutukset ja ovat valmiita toimimaan oikeudenmukaisemman Helsingin puolesta.

Tavoitteenani Helsingin kaupunginvaltuustossa on pyrkiä parantamaan sosiaali- ja terveyspalveluidemme saatavuutta.

Sinä päätät vaaliuurnalla. Yhteiseksi hyväksi.

Lähetä tämä kavereille
Blogiarkisto