Tavoitteet puoluesihteerinä

Mielestäni puoluesihteerin kaksi tärkeintä tehtävää ovat huolehtia puolueen hallinnon sujuvuudesta sekä palvella yhdessä puoluetoimiston kanssa puolueen jäsenistöä. Tuoda esille Sinä + Minä = Me -henkeä. Puolueen tulee elää ajassa ja kehittyä koko ajan jäsenistön ja ideologiansa puolesta. Uskon pitkäaikaisen ja laajan kokemukseni niin kenttätyöstä, puolueen ja yhdistystemme hallinnosta sekä politiikan teosta olevan hyödyksi puoluesihteerin tehtävässä. Puoluesihteerinä haluan painottaa puolueen kehittämisessä seuraavia kolmea osa-aluetta:

Koulutus: Lisätään järjestelmällisesti jäsenistön järjestöllistä ja poliittista osaamista. Koulutusta annetaan yhdistystoiminnassa sekä meille tärkeistä asioista kuten EU:sta, maahanmuutosta, sosiaalisista kysymyksistä jne. ja sitä antavat Pekasuksen omat kouluttajat tai erikseen alansa asiantuntijat. Pyritään perustamaan tätä varten puolueen oma korkeatasoinen luentosarja, jossa keskitytään tärkeisiin poliittisiin aiheisiin luentojen ja vierailujen muodossa. Toisin sanoen Perussuomalaisten oma “maanpuolustuskurssi”. Kaikki tämä lisäisi ja tukisi nimenomaan oman puolueväkemme tiedollista ja taidollista osaamista.

Kenttätyö: Puolueemme aktiivien tekemä kenttätyö on Suomen parasta Hangosta Nuorgamiin. Pidetään jatkossakin kiinni tästä ja varmistetaan, että kenttätyöläisillä on käytössään asianmukaiset varusteet ja resurssit sekä jaossa puolueen kulloinkin voimassa olevat ohjelmat ja lehdet.

                      Meidän on tavoitettava myös ulkosuomalaiset. Maailmalla asuu 250.000 eduskunta- ja presidentinvaaleissa äänioikeutettua suomalaista. Heistä vain 10 prosenttia äänestää. Meidän on aktivoitava suomalaisyhteisöt äänestämään meitä. Se on mahdollista vain menemällä heidän pariinsa kertomaan, miksi on tärkeää äänestää ja juuri meitä.

Tiedotus: Koko puolueessa oloni ajan olen nähnyt, kuinka vähäisillä resursseilla joudumme jatkuvasti toimimaan tiedotuksellisesti. Olemme lisäksi nähneet, miten meidän hyviin avauksiin muissa medioissa suhtaudutaan; vaientaen ja marginalisoiden. Eräs tarpeellinen toimenpide vahvistuksien tekemiseksi on palkata eduskuntaan täysipäiväinen eduskuntatoimittaja, joka tekee juttuja meille tärkeistä teemoista ja huolehtii osaltaan siitä, että sanomamme kuullaan mahdollisimman laajasti eri medioissamme.

 

Näiden kaikkien kolmen asian (Koulutus, Kenttätyö ja Tiedotus) toteutus tullaan toimestani suorittamaan vastuullisesti ja puolueen talousresurssien puitteissa.

Haluan puoluesihteerinä puolueorganisaation, joka voi perustellusti sanoa olevansa myös jäsenistönsä koulutuksella ja kansalle suunnatulla tiedotuksella mitattuna maan paras. Kenttätyössähän me olemme jo paras. Haluan lisäksi vahvistaa puheenjohtajan vaihtumisen myötä puolueeseen syntynyttä uutta demokraattisempaa johtamiskulttuuria paikallistasolta huipulle asti. Puolue ei ole enää Minä vaan Me.

Share
Valpas.info © 2006-2019 - Piirros © Hannu Lukkarinen Frontier Theme