Suositukseni kuntavaaleissa 2017

Koska itse en ole ehdolla näissä kuntavaaleissa, on monilla vanhoilla äänestäjilläni edessä uuden valtuutetun etsintä. Olen koonnut tähän viiden henkilön listan Helsingin perussuomalaisista ehdokkaista, joiden joukosta jokainen varmasti löytää mieluisen valtuutettunsa. Esitelen tässä lyhyesti paikallisyhdistykseni Helsingin Itärannikon PS:n jäseninä olevat neljä ehdokasta sekä yhden vanhan luokkatoverini. Tästä joukosta uskon jokaisen löytävän sen oman valtuutettunsa.

Sakari Männikkö (äänestysnumero 819)

Sakari on paikallisyhdistykseni pitkäaikainen aktiivi ja yrittäjä, joka työskentelee myös ensihoidon parissa. Hän tunteekin terveydenhuollon kenttäolosuhteita erinomaisesti. Vammaisten lasten isänä Sakarille eivät ole vieraita myöskään vammaisten asiat. Itse yrittäjähenkisenä minun on helppo suositella häntä erityisesti teille, joille yrittämiseen liittyvät asiat ovat tärkeitä. Kunta voi omilla toimillaan vaikuttaa siihen, miten yrittäjyyden edellytyksiä ylläpidetään Helsingissä.

Lisää tietoa Sakarin teemoista löydät osoitteesta https://vaalit.perussuomalaiset.fi/ehdokas/sakari-mannikko

Mikko Naakka (äänestysnumero 820)

Mikko on myös paikallisyhdistykseni aktiivi, joka työskentelee ylivartijana. Työssään hän näkee joka päivä millaiseksi yhteiskuntamme muuttuu jos ihmisten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja eritoten syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn ei panosteta riittävästi. Mikolle on myös tärkeää huolehtia terveyspalveluiden saatavuudesta kaikille helsinkiläisille, mikä osaltaan auttaa pitämään katumme turvallisina. Jos pidät ennaltaehkäisyä ja turvallisuutta itsellesi tärkeinä, kannattaa harkita Mikon äänestämistä.

Lisää tietoa Mikon teemoista löydät osoitteesta https://vaalit.perussuomalaiset.fi/ehdokas/mikko-naakka

Erkki Saarinen (äänestysnumero 836)

Erkki on paikallisyhdistykseni puheenjohtaja. Päivätyönään hän työskentelee kansanedustaja Leena Meren avustajana eduskunnassa eikä yrittäjyyskään ole hänelle mitenkään vieras asia. Erkillä on kokemusta mm. valtionhallinnosta; hän on työskennellyt eri ministeriöissä ja hallinnon sektoreilla mm. valtiovarainministeriössä ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Erkki oli tiiviisti tekemässä perussuomalaisten mallia sote-uudistuksesta muutamia vuosia sitten. Jos pidät tärkeimpänä asiana byrokratian karsimista ja asuntojen rakentamista, kannattaa harkita Erkin äänestämistä.

Lisää tietoa Erkin teemoista löydät osoitteesta https://vaalit.perussuomalaiset.fi/ehdokas/erkki-saarinen

Tuula Salo (äänestysnumero 839)

Tuula on paikallisyhdistykseni neljäs ehdolla oleva aktiivi. Tuula on sairaanhoitaja, joka työskentelee turvapuhelimen, lastensuojelun ja mielenterveyden ja päihdetyön parissa. Hän on ahkera ja aikaansaava, jolla on myös mielipiteitä. Tuula tuntee sote-arjen lisäksi sote-politiikan maailmaa; Tuula on Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsen ja osallistunut ahkerasti lautakunnan työhön, joten Tuulan voi sanoa tuntevan poliittista päätöksentekoa. Jos pidät tärkeänä, että palvelut ovat olemassa asiakkaita varten eivätkä asiakkaat palveluita varten, kannattaa harkita Tuulan äänestämistä.

Lisää tietoa Tuulan teemoista löydät osoitteesta https://vaalit.perussuomalaiset.fi/ehdokas/tuula-salo

Sami Ahonen (äänestysnumero 746)

Sami on vanha luokkakaverini Kontulan ala-asteelta ja Helsingin yhteislyseosta. Olimme samalla luokalla lähes koko peruskoulun ajan. Samia kannattaa äänestää, jos pidät helsinkiläisten vammaisten pärjäämistä Helsingissä ja yhteiskunnassa ylipäänsä sydämenasianasi. Samia on siksikin helppo suositella, koska hänen vaaliteemansa ovat hyvin lähellä niitä miksi itse olen politiikkaan mukaan lähtenyt. Hänellä on myös kanssani hyvin samanlainen koulutustausta. Samia voisi luonnehtia todelliseksi kovan elämän kokemusasiantuntijaksi, sillä leipäjonokaan ei ole hänelle vieras.

Lisää tietoa Samin teemoista löydät osoitteesta https://vaalit.perussuomalaiset.fi/ehdokas/sami-ahonen

Share
Valpas.info © 2006-2017 - Piirros © Hannu Lukkarinen Frontier Theme